صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

«هما ارینه»

|
|
۰۱
ثور
۱۳۹۸«اوزبیکستانده «هما ارینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موز سرایی آچیلدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


«هما ارینه» زمانوی موز سرایی نینگ فایده لنیشگه تاپشیریلیشی 


.ۉزبیکستان سپورتی تاریخیده ینگی باسقیچنی باشلب بیره‌ دی

.   

«هما ارینه» حشمتلی کومپلکسی، طنطنه لی مراسم و اوزبیکستان پریزیدنتی شوکت میر ضیایف بیانیه سی بیلن آچیلدی. 

اوشبو انشاات ایلغار مهندسلیک و بناکارلیک یېچیملری، تخنیکي جهازلنگنلیک درجه‌سی بیلن بې تکراردیر. مجموعه‌ نینگ ۱۲ مینگ ۵۰۰ ا‌ۉریندن عبارت اساسي میدانی ترانسفرمیشن‌ 


اصولیده قوریلگن بۉلیب، قیسقه‌ وقتده اونی قَیته جهازلش، اۉریندیقلر سانینی آشیریش یاکه کمه‌یتیریش ممکن.

بو هاکی، فیگوره‌لی اوچیش، شارت- ترېک، کیارلینگ کبی قیشکی سپورت تورلری بیلن بیرگه‌ کوره‌ش، بوکس، مینی-فوتبال، باسکېتبال، والیبال، تکواندا بۉییچه‌ مسابقه‌ لر اۉتکزیش، 


شونینگدېک، کنسرت، شاو، کۉرگزمه‌، کنفراس باشقه‌ مدني تدبیرلر تشکیل اېتیش امکانینی بېره‌دی. 

ارېنه‌ نی لایحه‌لشتیریش و قوریشده زمانوي شهرسازلیک قاعده‌لری، اېکولوگیک خو‌فسیزلیک و سپورت انشاآتلریگه دایر خلق‌ارا طلبلرگه رعایه‌ قیلینگن، انرژی ثمره‌دار تکنالوژی‌لر 


قۉللنیلگن. 

مجموعه‌ نینگ کانسېپتوه‌ل لایحه‌سی جَنوبي کورېا نینگ «هېېریم ارچیتېcتس ، پلننېرس» کمپنیسی، تام قِسمی نینگ لایحه‌سی اوستريه‌ نینگ «آبېرهافېر سته‌لب هاو» کمپنیسی تامانیدن ایشلب چیقیلگن. عموماً، انشااتنی قوریش و جهازلشده جرمنی، بویوک بریتا‌نيه، امریکه، هسپانیه، ایتا‌ليه، بېلجیم، فرانسه، فینلند، روسيه کبی مملکتلرده ایشلب چیقریلگن تخنیک‌ و 


تکنالوژيلردن فایده‌لنیلگن.

«هُما ارېنه» یوقاری طایفه‌لی سپورتچیلرنی تیارلش»، ییریک خلق‌ارا مسابقه‌لرنی اۉتکزیش، اېنگ مهمی، یاشلرنی سپورت نینگ قیشکی تورلریگه هم کېنگ جلب اېتیشده مهم‌ عامل بۉله‌دی. شونینگدېک، کۉپ ترماقلی سپورت- کۉنگیل‌آچر انشااتی صفتیده برچه‌ اهالی قتلملری نینگ جسماني و مدني کمالاتیگه خدمت قیله‌دی. کېلگوسیده بونده‌ی مجموعه‌ و مرکزلرنی 


.مملکت نینگ باشقه‌ حدودلریده هم قوریش کۉزده توتیلگن

.

هما ارینه» بو تینگسییز موز سپورت سرایی آچیلیش مراسمینی قوییده بیریلگن ویدیوده کوریشینگیز ممکن. 

لینک: https://www.google.com/search…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع : اوزبیکستان ۲۴ تیلی کانالی

مطالب دیگر در این موضوع


۱۳۹۹
سنبله
۰۳
۱۳۹۷
جوزا
۲۲ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com