صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

نوروز مراسمیده

|
|
۰۴
حمل
۱۳۹۸


نوروز طنطنه لی مراسمیده:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوروز ملی بیره می اوزبیکستان حدودیده کینگ کولمده طنطنه لی مراسملر بیلن کوتیب آلیندی. اوشبو مبارک بیرم مناسبتی بیلن اوزبیکستان پریزیدنتی شوکت میر ضیایف ینگی قوریلگن شکوهلی «هما ارینه» (موز اوستیده رقص اجرا ایتیش کتته سراییده) بیانیه بیردی. مراسمگه دولت رهبرلری، علمی ادبی شخصیتلر، فن و صنعت اربابلری، تنیقلی ایجادکارلر و تاشکینتده یشاوچی کوردپلوماتیک اعضالری اشتراک ایگن ایدیلر.

مطالب دیگر در این موضوع


۱۳۹۷
جوزا
۲۹
۱۳۹۷
جوزا
۲۴ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com