صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

رمضان بیره می

|
|
۲۹
جوزا
۱۳۹۷
رمضان هییتی ایککنچی کونی، بابر کلتوری انجمنی تامانیدن، ستاکهولم شهریده، سوبوییده گی پارکده کوتیب آلیندی. بو ییغیلیش انجمن اوچون کتته اهمیتگه ایگه ایدی، نیگه که بیر ییلدن کیین انجمن برچه اعضالرینی بیرلشتیریب، اوز بغریگه باسیب آلدی. بو کتته موفقیت انجمن فعاللریدن بابر معصومی و یونس سید نینگ صادقانه سعی و حرکتلری نتیجه سیده، نعمۀ الله بیکزاده، کاظم نیازی، آصف آقتاش و تیمور اونگوت نینگ همنوالیگی بیلن عملگه آشیریلدی. ییغیلیش ساعت ایککیدن توققیز یریم گه چه کمال صمیمیت و دوستلیک فضاسیده دوام ایتدی.
_________
عکاس : فاطمهمطالب دیگر در این موضوع


۱۳۹۸
حمل
۰۴
۱۳۹۷
جوزا
۲۴ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com